Dương vật silicon cố định vào tường không rung có hình dáng mô phỏng một người đàn ông cường tráng

750.000

  • Màu sắc: Da người.
  • Chức năng: Có thể dán vào tường, chất liệu và hình dáng không khác gì như thật.
  • Kích thước: 4.1 x 26 cm
  • Kích thước: 450 g.
  • Không có rung.
  • Có độ bền cao.
Brand:Baile