Bán Maxman 3800mg 10 viên giúp nam giới sung mãn

300.000

  • Thành phần: Epimedium Saggitatum_(2000mg), Avena Sateva_(300mg), Saw Palmetto_(250mg), Guarana Extract_(400mg), L-Taurine_(200mg), Tribulus Terrestris_(50mg), Ginseng Blend_(125mg), Maca_(350mg), L-arginnie_(520mg), Niacin_(10mg), Macuna Pruriens_(30mg), Polypodium Vulgare_(20mg), Rhodila Rosa_(10mg), Muira Puama_(20mg), Androstenedione_(100mg)
  • Chức năng: Cương dương, kéo dài thời gian.
  • Tác dụng phụ: Có thể có hiện tượng chóng mặt, nhức đầu,..
  • Quy cách: 10 viên nén.